top of page

Op een afstand van enkele kilometers kunnen werelden van verschil liggen.

Strategieontwikkeling voor de Duitse markt

De ervaring leert dat de cultuurverschillen tussen Duitsers en Nederlanders groter zijn dan over het algemeen wordt verwacht.

In een zakenrelatie is het voor Nederlanders soms lastig in te schatten wat de Duitse partner van hen verwacht.

Ook gedragen zich de Duitse onderhandelingspartners vaak anders dan verwacht: Duitse bedrijven kenmerken zich veelal door een hiërarchischere organisatie, wat meer afstemming vergt en tot gevolg heeft dat beslissingsmomenten vaak verder uit elkaar liggen dan in het Nederlandse bedrijfsleven.

Bovendien verschilt de wijze van communicatie in een grensoverschrijdende samenwerking. Vousvoyeren is niet alleen nog steeds de norm maar weerspiegelt ook de persoonlijke distantie in het Duitse bedrijfsleven.

Op basis van onze kennis van de cultuurverschillen tussen Nederland en Duitsland ontwikkelen wij voor u een geschikte communicatiestrategie en het juiste onderhandelingsadvies.

bottom of page